Pozytywny wynik auditu nadzorującego ISO 9001:2008

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż przeprowadzony w grudniu 2010 audit nadzorujący funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2008 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Fakt ten potwierdza utrzymywanie wysokich standardów oraz motywuje do dalszego kontynuowania
procesu doskonalenia działalności naszego przedsiębiorstwa.